Akkreditering

Akkreditering

Ask Friidrett ønsker å sikre pressen best mulig arbeidsforhold under NM i friidrett. Derfor må presse og medier som ønsker tilgang til området på Ravnanger Idrettspark søke om akkreditering.

 

Forespørsel om akkreditering må være Ask Friidrett i hende innen akkrediteringsfristens utløp som er 12. august 2019. Søknad sendes på e-post bflug@online.no

 

Akkrediteringsforespørselen blir vurdert av Ask Friidrett og vi må presisere at ingen er garantert akkreditering. Hvis det er snakk om akkreditering på vegne av en mediebedrift er det den enkeltes redaksjon sitt ansvar å sørge for sikre seg bekreftelse på eventuell godkjent akkreditering.

 

Hvis akkreditering aksepteres kan dette hentes på stevnekontoret i åpningstiden.

 

Ved avhenting av akkreditering skal gyldig pressebevis vises uoppfordret.