Informasjon

Tallene i parentes refererer til oversiktskartet nedenfor.

Konkurransearena:
Ravnanger Idrettspark, Rindadalsvegen 37, 5310 Hauglandshella

Smittevern: ( se sone farger på oversiktsbilder nederst på siden)

Det blir delt inn i 3 soner under mesterskapet og vi ber alle om å overholde 1 m avstand til enhver tid.

På hovedtribunen (grønn sone) må alle sitte på tribunen – det er ikke tillatt å sta langs gjerdet. 

Alle må registerer seg via QR kode eller link både ut og inn fra denne sonen. 

Grønn sone:(maks 500personer) (3)
• Åpent for alle og alle må registrere seg inn/ut
Gul sone: (maks 200 personer inkl utøvere som konkurrer på indre bane) (17)
• Åpent for utøvere og akkrediterte trenere (vi oppfordrer kun kasttrenere til å benytte denne sonen under oppvarming for kast utøverne sine)
Blå sone:  Askøy Forum (maks 200 personer) (7)
• Åpent for utøvere og akkrediterte trenere
• Alle må registrere seg inn/ut

Rød Sone – konkurransesone (16)

• Kun for utøvere og funksjonærer

Stevnekontor (12):
Ravnanger Ungdomsskole tett ved friidrettsstadion.
Utdeling av deltakerkonvolutter og akkrediteringskort.
Informasjon og service.

Åpningstider:
Torsdag 29. juli kl. 17.00 – kl. 20.00

Fredag 30. juli: kl. 08.00 – kl. 19.00

Lørdag 31. juli: kl. 08.00 – kl. 19.00

Søndag 1. august: kl 09.00 – 16.00

Toaletter (13):
I garderobene for utøverne. Ellers er det ved stevnekontoret og på baksiden av klubbhuset på vei til tribunen.

Garderober (2):
Askøy Forum

På grunn av Covid-19 blir det ikke mulighet for å benytte dusjene i garderobene. 

Kastredskap (5):
Kastredskap som ønskes brukt må leveres til kontroll senest 1 time før start.
Arrangøren oppbevarer og bringer redskapen til øvelsesstedet.

Opprop :
Det blir digitalt opprop som blir lagt ut torsdag 29.07.21

Oppvarming (7):
På kunstgress banene ved Askøy Forum og innendørs i Askøy Forum – her er 75 m med banedekke for oppvarming med piggsko. Oppvarmingsbanen for kast ligger over hovedbanen i nord.

Innmarsj (4):
Fra telt ved porten i sør-østre hjørnet av banen (ved 1500 m start).
Alle utøvere må møte ifølge tidsskjemaet og vil bli fulgt til øvelsesstedet.

Utmarsj (6):
Ved avsluttet konkurranse skal deltakerne ledes ut gjennom mix-sonen.

Resultater (9):
Blir fortløpende lagt ut på www.jrnm2021.no. Resultatene blir også slått opp bak tribunen på sørsiden.

Premieutdeling:
Vil foregå umiddelbart etter øvelsesslutt. I tekniske øvelser blir de som skal ha premie fulgt direkte til premieutdeling før de forlater indre bane. I løpsøvelsene blir utøverne som skal ha medalje hentet fra mix sonen.

Premiering:
Medaljer til de tre beste i hver øvelse.

NM-hotellet:
Trykk her for infomasjon: https://jrnm2021.no/hotell/