Digitalt opprop

Digitalt opprop

Vi har nå sendt ut e-post til utøvers og påmelders adresse for personlig elektronisk opprop for Junior-NM. Det er viktig at du tar kontakt om du eller personen som har meldt deg på ikke har mottatt denne e-posten. 

Linken er personlig, og gjelder for personlig innlogging. Inne så må man krysse av pr øvelse. Og oppropet åpner opp 21:00 kvelden før øvelsesdagen. Opprop lukkes automatisk pr øvelse 2 timer før øvelsen blir avholdt, og det er mulig å endre oppropet frem til dette tidspunktet. Oppfordrer også alle som ikke skal delta til å først krysse og deretter krysse vekk, da ser vi at du aktivt har trukket deg fra øvelsen.

I tillegg så oppfordrer vi alle til å oppdatere informasjonen sin i idrettens databaser, slik at vi også i fremtidige arrangementer kan sende dere e-post med elektronisk opprop.